134 Share

Nükleer Enerji ve Etkileri

Furkan Altunsoybir yıl önceNükleer enerji, CO2 üreten tesislerin aksine temiz bir enerji kaynağı ihtiyacının bir cevabı olarak önerilmiştir. Nükleer enerji mutlaka temiz bir enerji kaynağı değildir. Nükleer enerjinin çevre üzerindeki etkileri, özellikle ek nükleer enerji santralleri inşa etme kararı verilmeden önce dikkate alınması gereken ciddi endişeler doğurmaktadır.

Karbon dioksit

Nükleer enerji temiz enerji kaynağı olarak adlandırıldı çünkü enerji santralleri karbondioksit salmıyor. Bu doğru olsa da, aldatıcıdır. Nükleer santraller işletme sırasında karbondioksit yaymayabilir, ancak santralleri inşa etmek ve işletmekle ilgili faaliyetlerde yüksek miktarda karbondioksit yayılır. Nükleer enerji santralleri yakıt olarak uranyum kullanır. Madencilik uranyum süreci çevreye yüksek miktarda karbondioksit salar. Yeni nükleer santraller inşa edildiğinde karbondioksit de çevreye salınır. Son olarak, radyoaktif atıkların taşınması da karbondioksit emisyonlarına neden olur.

Düşük Seviye Radyasyon

Nükleer enerji santralleri sürekli olarak çevreye düşük düzeyde radyasyon yayar. Bilim adamları arasında sürekli düşük radyasyon seviyelerinin neden olduğu etkiler konusunda farklı görüşler vardır. Çeşitli bilimsel çalışmalar, nükleer santrallerin yakınında yaşayan insanlar arasında kanser oranının arttığını göstermiştir. Düşük seviyeli radyasyona uzun süre maruz kalmanın DNA'ya zarar verdiği gösterilmiştir. Düşük radyasyon seviyelerinin yaban hayatı, bitkiler ve ozon tabakasına neden olduğu hasar derecesi tam olarak anlaşılamamıştır. Ortamdaki düşük radyasyon seviyelerinin neden olduğu etkilerin büyüklüğünü belirlemek için daha fazla araştırma yapılmaktadır.

Radyoaktif Atıklar

Radyoaktif atık büyük bir endişe kaynağıdır. Nükleer santrallerden kaynaklanan atıklar yüzbinlerce yıl aktif kalabilir. Şu anda, nükleer santrallerden elde edilen radyoaktif atıkların çoğu santralde depolanmaktadır. Alan kısıtlamaları nedeniyle, sonunda radyoaktif atıkların taşınması gerekecektir. Nevada'daki Yucca Dağları'ndaki fıçılarda bulunan radyoaktif atıkları gömmek için planlar önerildi.

Radyoaktif atıkları gömmekle ilgili çeşitli sorunlar vardır. Atık büyük kamyonlarda taşınacaktır. Bir kaza durumunda, radyoaktif atık muhtemelen sızabilir. Başka bir konu, atık gömüldükten sonra fıçıların sızıp sızmayacağına dair belirsizliktir. Uzun süreli depolama gerektiren mevcut radyoaktif atık miktarı Yucca Dağları'nı dolduracak ve gelecekteki radyoaktif atıkları gömmek için yeni alanların bulunması gerekecektir. Radyoaktif atık konusu ile ilgili mevcut bir çözüm bulunmamaktadır. Bazı bilim adamları, daha fazla nükleer santral inşa etme ve daha sonra atıklarla uğraşmaktan endişe etme fikrinin tehlikeli bir sonuç potansiyeli olduğunu düşünüyor.

Avantajları:

1) sera gazı emisyonu yok

2) Nükleer santraller diğer elektrik santrallerine kıyasla kompakttır

3) rekabetçi

4) güvenilir ve güvenli

5) İşletme maliyetleri önemli ölçüde düşüktür

Dezavantajları:

1) Radyoaktif Atıklar

2) Güvenlik riskleri (hırsızlık, terörizm)

3) Güvenli riskler (örneğin, Fukushima gibi)

Kaynak:

https://sciencing.com/nuclear-energy-affect-environment-4566966.html

https://www.researchgate.net/post/What_are_the_advantages_and_disadvantages_of_nuclear_energy

 


Bu Blog İçin Durumunu Belirt

Love

1

Cool

0

Geeky

0

Lol

0

Meh

0

Omg

0

Thnk

0

Angry

0

Yorumda isminiz görünsün mü ?

Benzer Bloglar