135 Share

Tiroid Hormonu

Furkan Altunsoybir yıl önceTiroid bezi boynun önünde, Âdemelmasının ( gırtlak ) hemen altında bulunur.  Yaklaşık 5 cm civarındadır. Kelebek şeklindedir ve nefes borusunun (trakea) her iki tarafında bulunan iki lobdan oluşur. Boyuna parmak basıncı uygulandığında normal bir tiroit bezi genellikle dışarıdan görünmez veya hissedilemez.

Tiroit bezi ne işe yarar?

Tiroit bezi, vücudun  kalp, kas ve sindirim fonksiyonunu, beyin gelişimini ve kemik bakımını kontrol eden, vücudunuzun enerji kullanma şeklini, metabolik hızınızı düzenleyen hormonlar üretir.

Tiroit hormonları, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere hayati vücut fonksiyonlarını düzenler:

 • Kilo kaybını veya kilo alımını etkileyerek kalorilerin yakılma hızını düzenler.
 • Kalp atışını yavaşlatabilir veya hızlandırabilir.
 • Vücut ısısını yükseltebilir veya düşürebilir.
 • Yiyeceklerin sindirim sisteminden geçme hızını etkiler.
 • Kasların kasılma şeklini kontrol eder.
 • Ölmekte olan hücrelerin değiştirilme hızını kontrol eder.
 • Nefesi kontrol eder.
 • Merkezi ve periferik sinir sistemlerini kontrol eder.
 • Vücut ağırlığını kontrol eder.
 • Adet döngülerini kontrol eder.
 • Kolesterol seviyelerini kontrol eder.

Ve T3 ve T4 hormonlarının etki ettiği fonksiyonlarda aşağıdadır.

Tiroit Bezi Nasıl Çalışır
Tiroit, hormonların vücudun hücrelerine ulaşması için kan dolaşımına hormon üreten, depolayan ve serbest bırakan bezlerden oluşan endokrin sisteminin bir parçasıdır. Tiroit bezi, iki ana hormon yapmak için yediğiniz gıdalardan iyot kullanır:

Triiyodotironin (T3)

Tiroksin (T4)

T3 ve T4 ne işe yarar?

Bu hormonlar kilonuzun, enerji seviyelerinizin, iç sıcaklığınızın, cildinizin, saçınızın, tırnak büyümenizin ve daha fazlasının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. T3 ve T4 vücuttaki hemen hemen her hücreye ulaşmak için kan dolaşımınızda dolaşıyor. Hormonlar, hücrelerin / metabolizmanın çalışma hızını düzenler. Örneğin, T3 ve T4 kalp atış hızınızı ve bağırsaklarınızın yiyecekleri ne kadar hızlı işlediğini düzenler. Bu nedenle, T3 ve T4 seviyeleri düşükse, kalp atış hızınız normalden daha yavaş olabilir ve kabızlık / kilo alımınız olabilir. T3 ve T4 seviyeleri yüksekse, hızlı bir kalp atış hızınız ve ishal / kilo kaybınız olabilir.

T3 nedir?

T3, tiroit bezi tarafından üretilen aynı zamanda T4'ün deiodinasyonuyla (enzimatik dönüşüm) diğer dokularda üretilen ikinci bir tiroit hormonudur. T3, kas kontrolü, beyin fonksiyonu ve gelişimi, kalp ve sindirim fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca vücudun metabolik hızında ve kemik sağlığının korunmasında rol oynar.

T4 nedir?

Tiroksin (T4), hipotalamus ve hipofiz bezinden regülasyon altında tiroit bezi tarafından üretilir. Geri besleme döngüsü tirotropin salgılatıcı hormonu serbest bırakmak için hipotalamusa sinyal verir, bu da hipofiz bezini tiroit uyarıcı hormonu serbest bırakması için uyarır.

T3 ve T4 seviyelerinin ne çok yüksek ne de çok düşük olması durumu önemlidir. Beyindeki iki bez - hipotalamus ve hipofiz T3 ve T4 dengesini korumak için iletişim kurar.

Hipotalamus, hipofizi tiroit bezine tiroit uyarıcı hormon (TSH) adı verilen bir hormonun salımını artırarak veya azaltarak daha fazla veya daha az T3 ve T4 üretmesini söylemesini bildiren TSH Salgılatıcı Hormon (TRH) üretir.

T3 ve T4 seviyeleri kanda düşük olduğunda, hipofiz bezi tiroit bezine daha fazla tiroit hormonu üretmesini söylemek için daha fazla TSH salgılar.

T3 ve T4 seviyeleri yüksekse, hipofiz bezi bu hormonların üretimini yavaşlatmak için tiroit bezine daha az TSH salgılar.

Aşağıda, vücudunuzda çok fazla T3 ve T4 hormonu olduğunun belirtileri listelenmiştir:

 • Kaygı
 • Sinirlilik veya huysuzluk
 • Sinirlilik, hiperaktivite
 • Terleme veya yüksek sıcaklıklara duyarlılık
 • El titremesi
 • Saç kaybı
 • Kaçırılan veya hafif adet dönemleri
 • Şimdi ise aşağıda vücudunuzda çok az T3 ve T4 hormonu olduğunu gösterebilecek belirtiler listelenmiştir:
 • Uyku problemi
 • Yorgunluk
 • Konsantrasyon zorluğu
 • Kuru cilt ve kuru saç
 • Depresyon
 • Soğuk sıcaklığa duyarlılık
 • Eklem ve kas ağrısı

Tiroidin hormon üretmesini ve hormonu salıvermesini kim söyler? 

Sinyal, beynimizin altında hipofiz bezi adı verilen küçük bir bezden gelir. Hipofiz bezi tiroit bezine (TSH) üreten ve  tiroit uyarıcı hormon adı verilen bir hormon gönderir. TSH daha sonra tiroit bezine ne kadar hormon üreteceğini ve salgılayacağını söyler. Kanınızdaki TSH seviyeleri, vücudunuzun daha fazla veya daha az tiroit hormonu üretme ihtiyacına bağlı olarak yükselir ve düşer.

Bu iletişime katılan üçüncü bir aktör vardır. Hipofiz bezi ya kandaki tiroit hormonlarına doğrudan cevap verir, ancak beyninizin bir parçası olarak hipofiz bezinin üzerinde oturan hipotalamustan gelen sinyallere de yanıt verir. Hipotalamus  tirotropin salgılatıcı hormonu (TRH) serbest bırakır. TRH, daha sonra tiroit bezine işaret eden hipofizde TSH salınımını uyarır.

Bu ağın tamamı hipotalamik-hipofiz-tiroit ekseni (HPT) olarak da adlandırılır ve metabolik değişikliklere ve vücudunuzun ihtiyaçlarına uyum sağlar.

Tiroit bezim hangi hormonları üretir?

Tiroit bezi, nispeten aktif olmayan bir prohormon olan tiroksini ( T4 olarak adlandırılır) üretir. Genel olarak aktif hormon, triiyodotironindir ( T3 olarak adlandırılır ). Toplu olarak, tiroksin ve triiyodotironin tiroit hormonları olarak adlandırılır. Tiroit tarafından salgılandıktan sonra, karaciğer veya böbrekler gibi diğer dokulardaki spesifik enzimler T4'ü aktif hormon T3'e dönüştürebilir.

Ek olarak, tiroit bezinde C-hücreleri adı verilen başka hormon üreten hücreler de vardır. Bu hücreler kalsitonin üretir. Kalsitonin , kandaki kalsiyum ve fosfat seviyelerinin düzenlenmesinde rol oynar, bu da kemik sağlığınız ve bakımınız için önemlidir.

Tiroit bezi ile ilgili sorun ne olabilir?

Normalde tiroit bezi vücudunuzun metabolizmasını çalışır ve dengede tutmak için gereken hormon sayısını üretir. Daha önce açıklandığı gibi, hipofiz bezi (TSH) tarafından salgılanan hormonlar kan dolaşımınızda sabit kalır, ancak kandaki T4 seviyeleri değiştiğinde seviyeleri artabilir veya azalabilir. Bu hipotalamik-hipofiz-tiroit geri besleme döngüsü kanınızdaki T4 seviyelerini sabit tutar ve hemen küçük değişikliklere tepki verir.

Bununla birlikte, tiroit bezleri ile ilişkili, tiroit hormonlarının üretimi ile ilgili çoğu problem içeren çeşitli bozukluklar vardır. Tiroit bezi çok fazla hormon üretir ( hipertiroidizm olarak adlandırılır ) veya tiroidiniz yeterli hormon üretmez ( hipotiroidizm olarak adlandırılır ), bu da vücudunuzun enerjiyi olması gerekenden daha hızlı veya daha yavaş kullanmasına neden olur.

Hiper ve hipotiroidizmin tipik belirtileri nelerdir?

Hipertiroidi için tipik semptomlar:

Kilo kaybı, hızlı kalp atış hızı, yüksek sinirlilik, kas güçsüzlüğü ve titreme, seyrek adet dönemleri, uyku problemleri, göz tahrişleri ve ısı duyarlılığıdır.

Hipotiroidizm belirtileri: 

Kilo alımı, daha yavaş kalp atış hızı, yorgunluk, daha sık ve daha güçlü adet dönemleri, unutkanlık, kuru cilt ve saç, kısık ses ve soğuğa karşı hoşgörüsüzlük gibi hipertiroidizmin tersidir. Ek olarak, hipotiroidizme sıklıkla guatr olarak bilinen tiroit bezinin genişlemesi eşlik eder.

Tiroit hastalığından kimler etkilenir?

Dünya çapında yaklaşık 200 milyon insanın bir çeşit tiroit hastalığı var. Her yaştan ve ırktan insan tiroit hastalığına yakalanabilir. Bununla birlikte, kadınların tiroit fonksiyonları ile ilgili problem yaşamaları erkeklerden 5 ila 8 kat daha fazladır.

Tiroit hastalığına ne sebep olur?

Hiper ve hipotiroidizme neden olan çeşitli farklı faktörler vardır.

Aşağıdaki durumlar hipotiroidizme neden olur:

Tiroidit:

Tiroit bezinin iltihaplanmasıdır . Bu üretilen hormon sayısını azaltabilir.

Özel bir tiroidit formu Haşimato Tiroidi: 

Bu, bağışıklık sistemi hastalıklarının neden olduğu genetik bir hastalıktır ve bir nesilden diğerine geçebilir. Ek olarak, doğumdan sonra doğum sonrası tiroidit olarak da adlandırılan kadınlarda tiroidit oluşabilir. Genellikle geçici bir durumdur ve doğum yapan kadının sadece% 5-9'unda görülür.

Beslenme ayrıca tiroit fonksiyonlarınızı da etkiler. İyot eksikliği hipotiroidizme neden olabilir. Bu dünya çapında yaklaşık 100 milyon insanı etkileyen bir sorundur. Daha önce de belirtildiği gibi, iyot tiroit bezi tarafından hormon üretmek için kullanılır.

Aşağıdaki durumlar hipertiroidizme neden olur:

Graves hastalığı:

Tüm tiroid bezinin aşırı aktif olabileceği ve çok fazla hormon üretebileceği bir durumdur. Tiroid beziniz büyümüş olabilir. Bu soruna yaygın toksik guatr da denir.

Tiroidit (iltihap):

Bu durumda tam tersine neden olabilir ve tiroit bezinde depolanan hormonların salınmasını tetikleyebilir. Tiroit hormonlarının bu kontrolsüz salınımı birkaç hafta veya ay boyunca hipertiroidizme neden olur. Doğumdan sonra kadınlarda ortaya çıkabilir.

İyot eksikliğinin aksine, aşırı iyot alımının tiroidiniz üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Aşırı iyot, Amiodaron, Lugol çözeltisi (iyot) ve bazı öksürük şurupları gibi bir takım ilaçlarda bulunur. Bu, tiroidin bazı kişilerde çok fazla veya çok az hormon üretmesine neden olabilir.

Bununla birlikte, tiroit beziyle ilgili sorunlar çok farklı olabilir. Tiroit bezinde şişme ve topaklar oluşabilir. Bu nodüller zararsız olabilir, ancak bazıları hormon üretimine neden olabilir veya hatta kanserli olabilir. Kanser gibi bazı durumlarda tiroit çıkarılır. Tiroidiniz olmadan yaşayabilirsiniz, ancak tiroit bezinizin ürettiği hormonları değiştirmek için günlük olarak ilaç almanız gerekir.

Tiroit bezinin sağlığını nasıl teşvik edebilirim?

İyot, sağlıklı bir tiroidi korumak için çok önemlidir. İyot, tiroid hormonlarının üretimi için kritik 'içeriktir'. Çok fazla iyota ihtiyacımız yok, “bir çay kaşığı iyotun ömür boyu yeterli” olduğu söyleniyor. Bununla birlikte, bu mikro besin maddesinin günlük ve sürekli temini önemlidir. Günlük iyot dozunuzu almanın en iyi yolu, deniz ürünleri ve süt ürünleri gibi sağlıklı yiyecekler yemektir. Ek olarak, iyotlu tuz iyi bir kaynaktır ve yiyeceklerinizi baharatlamak için kullanabilirsiniz. Günümüzde guatrlarla (hipotiroidizmin neden olduğu) mücadele etmek için tuza iyot eklenir.

Kaynak:

https://www.uofmhealth.org/health-library/ug1836

https://www.yourhormones.info/glands/thyroid-gland/#:~:text=The%20thyroid%20gland%20produces%20hormones,of%20iodine%20from%20the%20diet.

https://www.endocrineweb.com/conditions/thyroid-nodules/thyroid-gland-controls-bodys-metabolism-how-it-works-symptoms-hyperthyroi


Bu Blog İçin Durumunu Belirt

Love

1

Cool

0

Geeky

0

Lol

0

Meh

0

Omg

0

Thnk

0

Angry

0

Yorumda isminiz görünsün mü ?

Benzer Bloglar