460 Share

Gelecekteki Tarımın Gıdaları

İrem KETENCİ7 ay önceGELECEĞİN TARIMINDAKİ YİYECEKLER 

 

 Gıda sektörü topraktan endüstriye, günlük hayatımıza akseden, diğer tüm sektörlerle ilişkisi olan, en önemlisi de iklimsel etkenlerden en fazla etkilenen alanlardan birisidir. Günümüzde nüfustaki artış, “Gıda Güvenliğini” dünyanın yakın gelecekteki en önemli sorunu olarak karşımıza çıkartmaktadır. 


 Bitkisel üretime uygun verimli toprakların son sınırına gelinmiş olması nedeniyle, artan nüfusla birlikte kişi başına düşen tarımsal alan miktarı azalmaktadır. Topraklarda tuzlanma, alkalileşme, asitleşme, mineral besin elementi eksikliği, kirlenme, erozyon, sıkışma ve organik madde kaybı gibi kimyasal ve fiziksel problemlerde bulunmaktadır.  


 Yapılan tahminlere göre bitkisel üretim altındaki 1.47 milyar hektar toprağın %38’i bozulma sürecindedir. Bu süreç, nüfus baskısı nedeniyle tarım alanı açmak için tropik yağmur ormanlarının yakılması ve su kaynaklarının kirletilmesi ile daha da olumsuz bir ortam yaratmıştır. Önümüzdeki yıllar içerisinde, bitkisel üretimdeki gibi, hayvansal üretimde de artış beklenmektedir. Bu nedenle yem hammaddesi olarak üretimine en fazla gereksinme duyulacak tahılın mısır olması beklenmektedir. 

 

TARIM VE GIDANIN GELECEKTEKİ DURUMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLER  

 Soğuk iklimlerde kolaylıkla yetişen patatesin üretiminde küresel ısınmanın etkisiyle düşüş yaşanabileceği, böylece şu an patates yetiştirilen yüksek rakımlı bölgelerde muz yetiştirilebileceğini ve bundan dolayı muzun gelecek yıllarda milyonlarca kişi için temel besin maddesi olarak patatesin yerini alabileceği öngörmektedir. Aynı zamanda mısır, pirinç ve buğday üretiminin gelecekte azalacağı ve dünya genelinde sıcaklıklar arttıkça manyok ile börülcenin öneminin artacağı düşünülmektedir.   Toprak kullanılmadan yetiştirilen kültürler günümüzde tarım sektörü içinde en hızlı gelişen sektördür. Bu açıdan topraksız tarımın gelecekte, gıda üretiminde yaygın olarak kullanılabileceği ön görülmektedir.   Fonksiyonel gıdaların günümüzün ve geleceğin gıdaları arasında pazarda yer alacağı ön görülmektedir. Tüm dünyada sağlıklı gıda, fonksiyonel gıda, nütrasötikler (destekleyici besinler), medikal gıda, zenginleştirilmiş gıda, diyet gıda ve benzeri pek çok kavramın gündeme gelmesi ile birlikte ve sağlığı koruyucu ve iyileştirici olarak nitelendirilen bu gıdaların üretimine son yıllarda hız verilmeye başlanmıştır. Ancak fast food tipi yiyeceklerin günümüzde olduğu gibi gelecekte de gelişmeye ve insanlar için önemli bir tüketim biçimi olmaya devam edeceği öngörülmektedir. Gelecekte insanların eğitim ve bilinç seviyesi günümüzden daha iyi bir duruma gelebilirse, “fast-food” tipi diyetten daha çok sağlıklı ve fonksiyonel gıdaların pazarında bir artış sağlanacağı söylenebilir.  


 Diğer taraftan ise uzun zamandan beri besin maddesi olarak göz ardı edilen böcekler, bir protein kaynağı olarak yeniden gündeme gelmeye başlamıştır. Günümüzde en az 2 milyar insanın düzenli olarak böcek tükettiği ve literatürde 1900’den fazla yenebilir böcek olduğu tahmin edilmektedir. Uzak gelecekte, böceklerden ve böcek hücre kültürlerinden türetilmiş gıdalar, insanların uzay aracı içinde seyahat ederken ya da başka gezegenlerde yaşarken beslenmesinin en uygulanabilir yolu olarak gözükmektedir.  Günümüzde klasik et üretiminin yerine, ilgi çekici yeni bir teknoloji ortaya çıkmıştır. Bu teknoloji yapay et üretimi teknolojisidir. Şu an için belirsizliğini korusa da, gelecek için umut vadeden bir teknoloji olarak, ilerleyen dönemlerde belirli koşulların sağlanması durumunda yaygınlaşabileceği düşünülmektedir. Dünya’da kişi başı yıllık et tüketimi 1961 yılında 23.1 kg iken, 2011 yılında 42.20 kg olarak artış göstermiştir. Dünya et tüketiminde artış trendinin 2024 yılına kadar devam edeceği öngörülmektedir.  


 Cobia, Rachycentron canadum, cinsi balık ekonomik değeri, çabuk gelişme özelliği, kafes kültürüne adapte olabilme yeteneği ve hastalıklara karşı dirençli olması nedeniyle kafes-kültürü ile yapılan balık yetiştiriciliğinde öncelikli olarak tercih edilmektedir. Bu balık türünün sağladığı avantajlar nedeniyle gelecekte balık endüstrisinde önemli bir yere sahip olacağı tahmin edilmektedir.  


 Avrupa Birliğine göre gelecekte tarımsal gıdalar değerlendirilirken; bitkilerin üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak; verim, kalite, besinsel değer, işlevsellik, depolama stabilitesi ve işlenebilirlik gibi özelliklerine ve genetik kaynaklarını geliştirmek için, genomik, biyoteknoloji ve biyoçeşitliliğe öncelik verilmelidir. 
TARIM VE GIDADA NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARININ GELECEĞİ 

 Gıda işleme, yeni fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi, biyoaktif maddelerin taşınması ve kontrollü salınımı, patojenlerin tespiti, yeni paketleme ürünlerinin geliştirilerek raf ömrünün uzatılması gibi uygulamalar nanoteknolojinin potansiyel gıda uygulamaları arasında yer almaktadır. Protein, karbonhidrat ve yağ kaynaklı nanoparçacıklarla, gıda ürünlerine içerik, tekstür, aroma anlamında istenilen özelliklerin kazandırılması sağlanabilecektir.  


 Molekül sentezi sayesinde gıdalar, mevcut işlenmiş ürünlere kıyasla doğal gıdalara çok daha yakın olacaktır. Hiçbir hayvanın öldürülmesine gerek kalmadan et, hiçbir yaban alanının yok olmasına yol açmadan sebze sağlanabilecektir. Gıdalar pişirme ya da servisten hemen önce taze olarak sentezlenebilecek; böylece buzdolabına ihtiyaç kalmadan, hazır hale gelebilecektir. 

 

KAYNAKÇA:  

GÖKIRMAKLI, Ç., & Bayram, M. (2018). Gıda için gelecek öngörüleri: Yıl 2050. Akademik Gıda16(3), 351-360. 

Göker, A. (2006). Geleceğin Tarımı. Ulusal Tarım Kurultayı, 15-17. 

Bu Blog İçin Durumunu Belirt

Love

2

Cool

0

Geeky

0

Lol

0

Meh

0

Omg

0

Thnk

0

Angry

0

Yorumda isminiz görünsün mü ?

Benzer Bloglar