481 Share

3 Boyutlu Yazıcılar ve Mimarlığın İş Birliği

Umut Işık3 ay önce



MİMARLIKTA 3 BOYUTLU YAZICILAR



  İnsanoğlu olarak ihtiyaçlarımız her geçen gün artıyor, bu sebeple üretim hacminin geleneksellikten çıkıp teknolojiyle harmanlanması ve artması gerekmektedir. Bu bağlamda öne sürülen bu teknolojilerden biri ise bir çok disiplinde kendisine yer edinmiş katmanlı imalat yapan 3 Boyutlu baskı ve yazıcı makinelerdir.

Temel gereknisimlerden barınmayı da bünyesine alan ve bir tasarım prensibi ile ilereleyen mimarlık dalında 3 boyutlu görsellerin, modellemelerin önemi göz önünde bulundurulduğunda bu teknolojiye olan pragmatik yaklaşım kaçınılmazdır. Birkaç yıl önce Beijing Tasarım Haftası bünyesinde kurulmuş, en büyük 3D yazıcı ürünü pavilyon ile tasarım sektörünün bu teknolojiyi deneyimlediği zamanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde ise hemen hemen tüm inşaat firmaları tarafından prototipler oluşturmak adına kullanılmaktadır. Zira katmanlı üretim teknolojisi ile tasarlanan ürünler hızlı prototipleme ile örnek oluşturduğundan üründe değişiklik yapmak için harcanan zaman ve maliyet azalmaktadır. Sektörün içinden biri olan Jose Aguilar ise şu sözleriyle açıklamaktadır:


  “2008’den beri 3D baskı teknolojilerini kullanıyorum. Mimari, inşaat ve mobilya endüstrisi için geliştirilmiş yazılımlar, her zaman imalat endüstrisinin karmaşık geometriler üretme yeteneğinin ötesinde olmuştur. 3 boyutlu nesnelerin imalatı ve birleştirilmesinin iki boyutlu çizimlere dayanarak yapılması bunun başlıca nedenlerinden biri olmuştur. 3D baskı, bu kapsamlı süreci es geçmekte ve direkt 3 boyutlu nesnenin yine 3 boyutlu çizimlerden üretilmesini sağlamaktadır. Bu; bilgisayar destekli tasarımdaki süreninin azalması, doğru üretim süresinin kısalması, sonuçta basılan nesne ve diğer bileşenlerinden herhangi birinin daha sağlam ve yapısal bütünlüğe sahip olması gibi büyük avantajlar sağlamaktadır.”

Peki, bahsi geçen bu avantajları bir de şöyle inceleyelim:

TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜ VE KARMAŞIK GEOMETRİLER

 Mimari projelerde 3D baskı uygulamasının en büyük avantajı, daha önce statik      açıdan imkansız olan şekillerin dahi üretimi kolay hale geldiğinden, tasarım      özgürlüğüdür. Bunun yanında bu komplike geometrilerin tasarımında görevli   insanlara ekran haricinde oluşturulan prototiplerle tasarımı daha  iyi kavrama ve   en iyi seçenekleri keşfetme şansı vermektedir.



SÜRDÜREBİLİRLİK

Atıkların meydana getirdiği kirlilik, gelecekten önce bugün dünyamızı tehdit etmektedir. Duyarsızca kirletilen çevre; hayvan ölümleri, doğal afetler ve iklim sorunlarını beraberinde getirmekte. Tüm bunların karşısında 3D baskı, yeniden kullanılabilirlik ve geri dönüşüm avantajları ile daha az enerji ve ham madde kullanımına olanak sağlayarak karbon ayak izini azaltmakta, böylece dünyamızı kurtarma yolunda büyük bir katkı sunmaktadır. Bu tezi sayılar ile desteklemek gerekirse, bir Avrupa Komisyonu çalışmasına göre, bu teknoloji sayesinde 2050 yılına kadar üretim içine gereken ham madde miktarında %90’a varan tasarruf sağlanacağı düşünülmektedir.

ÖZELLEŞTİRME

Müşteri her zaman “hazır” tasarımları aramakta ancak kendi gereksinimlerine göre kişileştirilebilmesini beklemektedir. Ancak 3D baskı ile geleneksel üretim yöntemleri aksine bu özelleştirme rahatlıkla sunulabilmekte ve her istenilen değişiklikte Ar-Ge yapmak durumunda kalınmamaktadır.


  Tüm bunları özetlemek gerekirse 3D baskı tekniği düşük maliyetli, yüksek verimli inşaata olanak veren, mimari tasarım özgürlüğü sağlayan ve inşaat sırasında işçilik gereksinimlerinin ve risklerinin azaltılmasında belirgin faydalar açısından geleneksel bina ve inşaat süreçlerinde devrim oluşturabilecek bir yöntemidir.

Bu Blog İçin Durumunu Belirt

Love

1

Cool

1

Geeky

0

Lol

0

Meh

0

Omg

0

Thnk

0

Angry

0

Yorumda isminiz görünsün mü ?

Benzer Bloglar